Τρίτη, 21 Νοεμβρίου
Βιργινία, Δέσποινα, Δεσποινούλα, Δέσπω, Δεσπούλα, Δεσποίνου, Δεσποίνω, Δεσποινιώ, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω, Πιπίνα, Μαρία, Μάριος, Μάρω, Μαριώ, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μαριέττα, Μαρούσα, Μάρσια, Σουλτάνα, Σουλτάνης, Σούζυ, Σούζη, Σουλτανίτσα, Τάνια
Kεντρική :: Οργάνωση :: Διοικητικό συμβούλιο

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ιδρύθηκε το έτος 2000 δυνάμει του υπ` αριθμ. 54/2000 Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με το οποίο παράλληλα καταργήθηκαν ως φορείς το Εθνικό Στάδιο Χανίων και το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Χανίων. Εν συνεχεία δυνάμει του νόμου 4002/2011 καταργήθηκε ως φορέας του Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων και συγχωνεύτηκε με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων (Ε.Α.Κ.).

Λόγω έλλειψης Κανονισμού Λειτουργίας η λειτουργία του Ε.Α.Κ. Χανίων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 423/1976 “Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων τον εξωσχολικόν αθλητισμόν”, του Προεδρικού Διατάγματος 456/1988 “Οργάνωση και Λειτουργία Γυμναστηρίων”, της Υπουργικής Απόφασης 17112/2000 “Κανονισμός λειτουργίας των εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας και του Νομοθετικού διατάγματος “Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ”, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΑΚ είναι επταμελής και αποτελείται :

  • Πρόεδρος: Κουβάτσος Αθανάσιος (αναπληρωτής Λαβούτας Σωτήρης)
  • Αντιπρόεδρος: Μπαρζώκας Ιωάννης (αναπληρωτής Κώτσογλου Κυριάκος)
  • Ταμίας: Λακιωτάκης Αντώνης (αναπληρωτής Χίνος Ιωάννης)
  • Γραμματέας: Κουκλάκης Κυριάκος (αναπληρωτής Σταυρουλάκης Παντελής)
  • Μέλη: Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη (αναπληρώτρια Χαρώνη Δήμητρα), Λεβεντάκης Απόστολος (αναπληρωτής Σταυρακάκης Ιωάννης)
  • Έφορος: Χίνου Μαρία  (αναπληρώτρια Νικηφοράκη Γεωργία)

Η θητεία της Επιτροπής Διοίκησης είναι διετής.

Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή

newsletter

για να ενημερώνεστε για τα νέα μας στο e-mail σας